Algemene voorwaarden

van SIMPoint B.V., gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 56651678, hierna te noemen als: SIMPoint.

van SIMPoint Caribbean B.V., gevestigd te Willemstad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Curaçao onder nummer 145596 56651678, hierna te noemen als: SIMPoint.

van SIMPoint GmbH., gevestigd te Düsseldorf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Düsseldorf onder nummer HRB 84884, hierna te noemen als: SIMPoint.