Algemene voorwaarden

van SIMPoint B.V., gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 56651678, hierna te noemen als: SIMPoint.