Vad är LoRa?

LoRa står för Low Power Wide Area Networks (Long Range): ett energisnålt nätverk specifikt för Internet of Things (IoT)-applikationer där föremål och apparater som använder små mängder data kopplas upp mot internet. Föremålet eller apparaten förses med ett LoRa-chips och en trådlös sensor. Via nätverket kan sedan små mängder information utbytas mellan föremål/enheter och system.

Med LoRa förfogar du över pålitlig realtidsinformation om enheter och platser. Det är också möjligt att skicka kommandon till apparater. Ingen strömförsörjning på plats krävs: 2 AA-batterier räcker för att de trådlösa sensorerna ska kunna skicka data i upp till 10 år. LoRa gör det möjligt att koppla upp alla möjliga sorters föremål mot internet. Det är en energisnål lösning som kräver mycket lite underhåll, för föremål och apparater som endast skickar eller tar emot data då och då.

Varför LPWAN från LoRa?

Förutom LoRa finns det fler leverantörer av Low Power Wide Area Networks (LPWAN). De mest kända i Nederländerna är NarrowBand IoT och Sigfox. Även om konceptet att skicka små mängder data över långa avstånd är densamma, skiljer sig de olika leverantörernas teknik åt.

NarrowBand IoT använder telefonnätet (4G). KPN använder sig av ett särskilt nätverk för LPWAN. LoRa-nätverket är rikstäckande och har på så sätt större räckvidd än 4G-nätverket. Via LoRa kan dessutom geolokalisering, en sorts spårning eller ”track & trace”, tillämpas utan gps-modul. Det är inte möjligt via 4G-nätverket. Sigfox’ LPWAN-lösning kan endast läsa av data från ett föremål. Med Sigfox är det inte möjligt att skicka kommandon till ett föremål eller en apparat. Detta system har på så sätt färre användningsområden än LoRa.

LPWAN:s styrka är att det möjliggör kommunikation över långa sträckor med minimal energiförbrukning. Energiförbrukningen är koncentrerad till de korta ögonblick då föremålet/enheten skickar eller tar emot data. Sedan växlar enheten direkt till viloläge igen. Ju energisnålare, ju mindre underhåll och ju fler användningsområden. LoRa är den energisnålaste formen av LPWAN. Via LoRa Alliance arbetar KPN internationellt på att utveckla en global standard för LoRa-teknik, för att möjliggöra roaming.

LoRa från SIMPoint

SIMPoint använder sig av KPN:s LoRa-nätverk och är den första och enda återförsäljaren av LoRa. LoRa-tekniken är ett perfekt komplement till M2M-kommunikation: energisnål och med minimal energiförbrukning. Möjligheterna är nästan obegränsade. Vi samarbetar gärna med dig för att försöka lösa dina IoT-problem och att omvandla dem till skräddarsydda, väl fungerande business cases. Skräddarsydd service innebär också: inga minimumantal och flexibel bindningstid.

Vilka möjligheter ger LoRa från SIMPoint?

Nätverk och dataanvändning

Den trådlösa LoRa-tekniken är inte beroende av gsm-täckning eller strömtillförsel. Detta gör IoT-applikationer med LoRa möjliga överallt, inomhus och utomhus. KPN:s LoRa-nätverk är ett rikstäckande nätverk. KPN har varit med att upprätta LoRa Alliance, ett internationellt samarbete för att skapa en världstäckande standard för Low Power Wide Area Networks. Det betyder att roaming via LoRa blir möjlig i framtiden.
LoRa är en teknik som passar enheter som inte skickar data så ofta, eller som skickar små mängder data. Dataanvändningen är alltså begränsad. Abonnemanget för dataanvändning anpassas efter mängden kommunikation mellan enheten och systemet, så kallade upplänkar och nedlänkar.

Säker datahantering

LoRa-tekniken är säker. All data som sensorerna skickar och tas emot krypteras. För att granska data och för att få reda på vilken enhet datan kommer från, behöver du en uppsättning keys. Varje enhet har en egen key som den kan identifieras med. Datan som mätts av sensorerna krypteras också innan den skickas. Tryggt och säkert.

Geolokalisering

Via LoRa finns alternativet geolokalisering, en sorts track & trace. Med varje upplänk från sensorn sänds inte bara sensorinformation, utan även information om enhetens plats. Geolokalisering använder inte en GPS-modul för att lokalisera enheten, eftersom det inte passar i det energisnåla LoRa-konceptet. I stället görs en beräkning baserat på triangulering (mobilmast-positionering). På så sätt kan enheten lokaliseras.

För närvarande går det att pricka in enheten med ca 100 meters felmarginal, men mätningarna blir allt noggrannare. Vid behov kan geolokalisering kombineras med ytterligare tekniker som Bluetooth för att bestämma en mer exakt placering av föremålen/enheterna. Om något till exempel har kommit bort eller stulits kan signalen från sensorn användas för att bestämma platsen mer exakt med kompletterande teknik. Fördelen med geolokalisering är att du kan lita på en energisnål lösning med minimal dataanvändning. Endast i undantagsfall krävs ytterligare resurser.

Support 24/7

En IoT-lösning som alltid fungerar! 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Via SIMPoint-portalen har du alltid åtkomst till information om anslutbarheten för dina IoT-lösningar. För frågor kan du alltid ta kontakt med SIMPoint. Vi har öppet 24/7.

Exempel på LoRa-lösningar

Gatubelysning

Gatubelysning är till för människors säkerhet och bekvämlighet, men den drar också mycket energi. Det finns därför all anledning att använda gatubelysning på ett effektivt sätt och inte låta den lysa i onödan. Genom att koppla upp lyktstolpar mot internet, via LoRa, kan de tändas eller släckas på distans. För bästa möjliga säkerhet krypteras datan som skickas till och från lyktstolparna.

Med LoRa-sensorer kan gatubelysningen användas ytterst noggrant och energisnålt. Den behöver bara lysa när trafik är närvarande. När en sensor registrerar en cyklist eller bil på vägen, tänds gatlyktan och sedan slocknar den igen. En ekonomisk och miljövänlig lösning.

Avfallshantering

Källsortering och återvinning bidrar till en grönare, hållbarare framtid. Det innebär också att antalet underjordiska avfallsbehållare ökar och logistiken kring lossningen av behållarna blir mer omfattande och krångligare.

Med LoRa-teknik kan man på avstånd se vilka behållare som är fulla. När behållarna ska tömmas kan en effektiv rutt planeras in då endast de fulla behållarna töms. På så sätt spar man både tid och pengar.

Användningsområden inom jordbruket

På grund av en kombination av avstyckning och skalökning har många jordbrukare sin mark och boskap spridda över stora områden. Det är tidsödande och opraktiskt att egenhändigt hålla koll på alla områden. IoT via LoRa-nätverket är därför en perfekt lösning. Sensorer utför mätningar så att bonden kan övervaka både odlingsmark och boskap på distans. Man kan till exempel mäta åkrarnas fuktinnehåll, så att man på avstånd kan bestämma rätt tillfälle för gödsling och bevattning. Genom att fästa sensorer till boskapen kan även deras välmående följas på håll. Det finns hur många möjligheter som helst.

LoRa-tekniken är inte beroende av gsm-täckning eller strömtillförsel. Den passar alltså perfekt i vidsträckta jordbruksområden.

Spåra cyklar

Cyklar är tyvärr stöldbegärliga. Det gör en track & trace-lösning för cyklar mycket intressant. För en M2M track & trace-lösning med GPS-modul krävs (kontinuerlig) strömförsörjning, vilken en cykel inte har. För en IoT-lösning via LoRa-nätverket behövs inte det. Det räcker med två AA-batterier.

Om en cykel har försvunnit kan man med hjälp av geolokalisering se var den befinner sig. Denna teknik är under utveckling och blir allt bättre. Den kan också kombineras med andra tekniker för att lokalisera platsen ännu mer exakt.

Priser

LoRa Postpaid
Prislista (Priser exkl. moms)Antal per slutanvändare*
Engångskostnad0 – 99100 – 9991.000 – 4.9995.000 +
Aktiveringsavgift per key€ 5,00€ 2,50€ 1,00€ 0,00
Månadsavgift
Administrationsavgift per faktura€ 5,00€ 2,50€ 0,00€ 0,00
Serverkostnader per adress€ 7,50€ 7,50€ 7,50€ 7,50
LoRa abonnemang (Avgift per månad)
AbonnemangUpplänkNedlänk
Sometimes101€ 0,60€ 0,58€ 0,55€ 0,50
Nedlänk efter förbrukad data€ 0,060€ 0,058€ 0,055€ 0,050
Upplänk efter förbrukad data€ 0,012€ 0,012€ 0,011€ 0,010
Geolokalisering€ 0,20€ 0,19€ 0,18€ 0,17
Regular30030€ 0,80€ 0,77€ 0,73€ 0,67
Nedlänk efter förbrukad data€ 0,0060€ 0,0058€ 0,0055€ 0,0050
Upplänk efter förbrukad data€ 0,0012€ 0,0012€ 0,0011€ 0,0010
Geolokalisering€ 0,20€ 0,19€ 0,18€ 0,17
Often3000300€ 1,00€ 0,96€ 0,92€ 0,83
Nedlänk efter förbrukad data€ 0,00060€ 0,00058€ 0,00055€ 0,00050
Upplänk efter förbrukad data€ 0,00012€ 0,00012€ 0,00011€ 0,00010
Geolokalisering€ 0,20€ 0,19€ 0,18€ 0,17
Mostly9000900€ 1,20€ 1,15€ 1,10€ 1,00
Nedlänk efter förbrukad data€ 0,00060€ 0,00058€ 0,00055€ 0,00050
Upplänk efter förbrukad data€ 0,00012€ 0,00012€ 0,00011€ 0,00010
Geolokalisering€ 0,20€ 0,19€ 0,18€ 0,17
Standard bindningstid 12 månader

Downloads

Download 1
Download 2
Download 3