Vad är LTE-M?

LTE-M är det nya nätverket för Internet of Things (IoT)-tillämpningar. LTE-M (utskrivet: LTE Cat-M1) ansluter objekt som t.ex. sensorer till internet med hjälp av en radiomodul. Med en IoT-lösning som bygger på LTE-M har du kontrollen i real-tid och kan fjärrstyra en apparat till att utföra uppgifter.

LTE-M utgör en komplettering till den möjlighet som redan finns för anslutning via 4G Machine-2-Machine och LoRa-nätverket. LTE-M kan behandla data på upp till 1 Mb per sekund. En språkanslutning är också möjlig på längre sikt. LTE-M speciellt är dessutom mycket energisnål: hållbarheten för batterierna är 5 till 10 år.

LTE-M i korthet

Täckning och omfång

IoT-lösningar med LTE-M gör en direktanslutning möjligt till ett 4G-nätverk utan att det krävs en gateway för det. LTE-M har en god täckning på 800 Mhz. När det gäller 4G och 2G har LTE-M en högre täckningsgrad vilket förbättrar täckningen i byggnader. I jämförelse med LoRa har LTE-M mer bandbredd till förfogande. Detta gör det möjligt att stödja en språkkanal; denna funktionalitet kommer att bli tillgänglig på sikt. LTE-M från KPN bygger på den globala 3GPP-standarden från GSMA, vilket gör roaming möjlig.

Energisnål

De trådlösa modulerna som registrerar data och kommunicerar via LTE-M-nätverket drivs med batterier. Energiförbrukningen hos IoT-lösningar med LTE-M är mycket låg. Modulerna kan försättas i ett djupt, energisnålt viloläge (Power Save Mode) eller kan hållas inaktiva i läget Extended Discontinuous Reception (eDRX) tills modulen behöver komma i kontakt med nätverket för att skicka data. Den exakta hållbarhetstiden på batterierna beror på hur mycket och hur ofta information skickas men kan vara upp till 5 till 10 år.

LTE-M lösningar

LTE-M är ett komplement till LoRa och befintliga Machine-2-Machine-lösningar. Anslutning via LTE-M är lösningen i situationer där en trådlös lösning är nödvändig eller önskvärd, men mer data måste skickas eller tas emot än vad som är möjligt med LoRa. LTE-M har låg ‘latency’, en begränsad fördröjning mellan sändningen och mottagandet av data, och går dessutom att använda för mobila tillämpningar. LTE-M kan därmed innebära en lösning för olika IoT-lösningar för objekt och platser. Exempel är ett smart energinätverk (smart grid) för att bland annat undvika toppbelastningar, flottaförvaltning, bullermätningar vid byggprojekt, pin-enheter och så kallade wearables.

Priser

Priserna gäller för upp till 20 styck. Vill du beställa fler än så, ta kontakt med oss.
Abonnemangets bindningstid är 12 månader, sedan är uppsägningstiden 1 månad.

Alla priser är exklusive momsInklusivePris per månad
AbonnemangRegionDatamängd i MBSMSBindningstid
Small*
Small 1 MB pooledEU10€ 2,99
Small 2 MB pooledEU20€ 3,15
Small 5 MB pooledEU50€ 3,50
Small 10 MB pooledEU100€ 3,95
Medium*
Medium 25 MB pooledEU250€ 4,95
Medium 100 MB pooledEU1000€ 5,50
Medium 250 MB pooledEU2500€ 6,95
Medium 500 MB pooledEU5000€ 9,75

* För data och SMS utanför buntet gäller följande externa buntfrekvenser

Rates outside bundle
Data Small0,19per MB
Data Medium0,05per MB
SMS0,08per sms
One-time costs
Shipping7,50per shipment
Activation5,00per SIM card