Personlig integritet

Integritetspolicy
SIMPoint anser att det är mycket viktigt att skydda sina kunders och webbplatsbesökares personliga integritet. Personliga uppgifter om kunder och besökare hanteras och skyddas därför med största möjliga omsorg. SIMPoint uppfyller alltid de krav som ställs i Personuppgiftslagen.

Behandling av personuppgifter
Som en del av vår tjänst (när du kontaktar oss, behöver vi ett antal personuppgifter) registrerar SIMPoint dina uppgifter. SIMPoint använder denna information för att kunna utföra överenskommelsen i fråga, för sina övriga tjänster, och för att informera kunder om SIMPoints (nya) produkter och tjänster från de företag vi samarbetar med eller noggrant utvalda tredje parter. SIMPoint försöker ta hänsyn till dina önskemål. Om du inte uppskattar information om (nya) produkter och tjänster kan du anmäla detta skriftligen till SIMPoint. Då spärrar vi dessa uppgifter.

Cookies
Ditt besök på denna webbplats observeras med hjälp av cookies. De uppgifter som samlas in via webbplatsen används för att göra hemsidan mer användarvänlig. Uppgifterna kan inte härledas till individuella datorer och förmedlas inte till utomstående. Du kan ställa in din webbläsare så att du inte får några cookies. Men i så fall kan vi inte garantera att alla tjänster och funktioner på webbplatsen fungerar korrekt.

Tredje mans webbplatser
Denna integritetspolicy gäller inte tredje mans webbplatser som, via länkar, är kopplade till vår webbplats.

Ändringar av integritetspolicyn
SIMPoint förbehåller sig rätten att införa ändringar i denna integritetspolicy. För att se till att du känner till dessa ändringar rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna integritetspolicy.